Thông báo tuyển sinh học bổng miễn học phí phụ thu của Bang Kê-bếch, Ca-na-đa kỳ mùa Thu năm 2024

06/06/2024 | 1291 Lượt xem

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ bang Kê-bếch, Ca-na-đa, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh học bổng miễn học phí phụ thu của Kê-bếch kỳ mùa Thu năm 2024 như sau:

1. Thông tin chung về chương trình học bổng

1.1. Thông tin chung, số lượng học bổng và trình độ đào tạo
Học bổng miễn học phí phụ thu của Kê-bếch dành cho sinh viên Việt Nam cho phép sinh viên Việt Nam chỉ phải nộp học phí như sinh viên Kê-bếch để theo học chương trình đào tạo toàn phần tại một cơ sở giáo dục đại học của Kê-bếch, được Bộ Giáo dục Đại học Kê-bếch công nhận.
Tổng số học bổng dành cho kỳ mùa Thu 2024 là 09 chỉ tiêu gồm:
- 01 học bổng đại học;
- 04 học bổng thạc sĩ;
- 04 học bổng tiến sĩ.
Ưu tiên các chuyên ngành: Nông nghiệp, chế biến thực phẩm; Phát triển nông thôn và đô thị (thiết bị y tế, quy hoạch đô thị); Năng lượng, năng lượng tái tạo; Khoa học hành chính, quản trị, kinh tế, tài chính; Khoa học môi trường (quản lý  nước, quản lý thiên tai); Quản lý y tế và các dịch vụ xã hội; Giao thông, kinh tế hàng hải; Khoa học giáo dục (đào tạo, đánh giá, quản trị và điều hành trường học); Văn học, nghiên cứu về Quebec và giảng dạy tiếng Pháp; Kỹ thuật, khoa học và công nghệ; Khoa học chính trị và xã hội.

1.2. Thời gian cấp học bổng
- Chương trình đại học: tối đa 03 năm liên tiếp cho chương trình gồm 90 tín chỉ và 04 năm liên tiếp cho chương trình 120 tín chỉ;
- Chương trình thạc sĩ: tối đa 02 năm liên tiếp;
- Chương trình tiến sĩ: tối đa 03 năm liên tiếp.

1.3. Chế độ học bổng
Ứng viên trúng tuyển sẽ được Chính phủ bang Kê-bếch miễn học phí phụ thu và cho phép hưởng mức học phí như sinh viên bản địa (miễn học phí mà sinh viên nước ngoài phải đóng thêm khi học tại bang Kê-bếch).

2. Điều kiện và hồ sơ dự tuyển

2.1. Điều kiện dự tuyển
Ứng viên dự tuyển cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
- Là sinh viên Việt Nam đã có giấy nhập học chính thức/giấy tiếp nhận nhập học tại một cơ sở giáo dục đại học của bang Kê-bếch;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;
- Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài;
- Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của Nhà nước;
- Có hộ chiếu còn hiệu lực của Việt Nam;
- Có giấy phép cư trú dành cho sinh viên phù hợp với quy định của Ca-na-đa về việc nhập cư và có chứng chỉ chấp nhận do Bộ Nhập cư và Cộng đồng Văn hóa của Kê-bếch cấp.

2.2. Hồ sơ dự tuyển:
Ứng viên dự tuyển cần tiến hành nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Cục Hợp tác quốc tế, đồng thời nộp hồ sơ giấy bằng tiếng Việt đến Cục Hợp tác quốc tế:

a) Nộp hồ sơ giấy bằng tiếng Việt
Ứng viên nộp 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:
1. 02 Phiếu đăng ký (phiếu đăng ký học bổng kèm theo hoặc theo địa chỉ đường dẫn sau: https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/ES/Etudier-quebec/FO-Exemptions-Annexe2-ang.pdf?1637616505), kèm theo các giấy tờ khác.
2. Thư chấp nhận hoặc chứng thực gần nhất về việc ghi danh của ứng viên vào chương trình mà ứng viên xin miễn trừ tại cơ sở giáo dục đại học bang Kê-bếch (01 copy để gửi bang Kê-bêch và 01 bản dịch công chứng để lưu tại Bộ Giáo dục và Đào tạo).
3. Bản sao có chứng thực văn bằng, kết quả học tập theo quy định đối với từng cấp học, trình độ đào tạo của cơ quan có thẩm quyền và bản dịch tiếng Việt (nếu do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp).
4. Bản sao có chứng thực Giấy phép cư trú dành cho sinh viên phù hợp với quy định của Ca-na-đa về việc nhập cư và có chứng chỉ chấp nhận do Bộ Nhập cư và Cộng đồng Văn hóa của Kê-bếch cấp.
5. Bản sao có chứng thực chứng chỉ về ngôn ngữ sẽ sử dụng để học tập tại Kê-bếch (nếu có).
6. Bản sao các tài liệu, chứng chỉ chuyên môn, thành tích,… (nếu có).
7. Bản sao visa Ca-na-đa (nếu có).
8. Sơ yếu lý lịch và Bản sao có chứng thực hộ chiếu quốc tịch Việt Nam (Phụ lục 01a - chưa có cơ quan công tác, 01b - đã có cơ quan công tác).
9. Đơn xin miễn học phí gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (bằng tiếng Việt) (Phụ lục 02).
10. Cam kết về Việt Nam phục vụ sau khi học tập và tuân thủ quy định hiện hành về quản lý du học sinh Việt Nam ở nước ngoài (Phụ lục 03a - chưa có cơ quan công tác, 03b - đã có cơ quan công tác).

Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi danh mục hồ sơ theo thứ tự nêu trên và ghi đầy đủ họ tên ứng viên, số điện thoại, địa chỉ, email… và gửi bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/6/2024 (tính theo ngày Cục Hợp tác quốc tế nhận được hồ sơ).
Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển sinh. Hồ sơ nộp muộn sẽ chỉ được xem xét xử lý nếu vẫn còn chỉ tiêu học bổng sau khi đã xét tuyển hồ sơ ứng viên nộp đúng hạn. Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo pháp luật. Cục Hợp tác quốc tế không trả lại hồ sơ dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào.

b) Nộp hồ sơ trực tuyến (online) tại cổng thông tin điện tử của Cục Hợp tác quốc tế (https://tuyensinh.vied.vn/)
Ứng viên phải quét (scan) lưu lại toàn bộ hồ sơ bằng tiếng Việt sang các files định dạng PDF để đăng ký trực tuyến (lưu ý kích thước file quy định tại mỗi mục), cụ thể như sau:
- Giấy tờ số thứ tự 1 và 2 nêu tại khoản a nêu trên scan chung thành 1 file (file kích thước nhỏ hơn 1 MB), đưa vào mục văn bản tiếp nhận 1 (phần Học bổng đăng ký);
- Giấy tờ số thứ tự 3 scan đưa vào mục văn bằng, kết quả học tập ở trình độ học vấn tương ứng (phần Trình độ học vấn) (kích thước file nhỏ hơn 1 MB);
- Giấy tờ số thứ tự 5 scan đưa vào phần Trình độ ngoại ngữ (kích thước file nhỏ hơn 1 MB);
- Giấy tờ số thứ tự 10 scan đưa vào mục cam kết thực hiện nghĩa vụ của lưu học sinh (Phần Học bổng đăng ký) (kích thước file nhỏ hơn 1 MB);
- Các giấy tờ còn lại scan chung thành 1 file (kích thước file nhỏ hơn 5 MB) đưa vào mục Các thông tin bổ sung khác (phần Thông tin bổ sung).
Thời hạn đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin https://tuyensinh.vied.vn/ đến hết ngày 15/6/2024.
(Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật khi đăng ký dự tuyển theo địa chỉ: [email protected])

3. Quy trình xét tuyển
Trên cơ sở kết quả sơ tuyển hồ sơ và giới thiệu chính thức của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cơ quan cấp học bổng phía bang Kê-bếch, Ca-na-đa sẽ tổ chức xét tuyển và thông báo kết quả trúng tuyển đến Cục Hợp tác quốc tế. Cục Hợp tác quốc tế sẽ thông báo tới ứng viên ngay khi nhận được kết quả từ phía bang Kê-bếch.

Tải về: Phụ lục