Kết quả thẩm định hồ sơ và thông báo kỳ thi viết Học bổng MEXT 2025

04/06/2024 | 2835 Lượt xem

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông qua Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo về kết quả thẩm định hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi Học bổng Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm tài chính 2025 (lưu học sinh nghiên cứu sinh, lưu học sinh đại học và lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp) như sau:

1.    Kết quả thẩm định hồ sơ trong danh sách đính kèm (bản đính kèm 1 ~ 4). 

2.    Thời gian thi viết dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 13 tháng 6 (thứ năm) và ngày 14 tháng 6 năm 2023 (thứ sáu) như bản đính kèm 5.

Tải về: Danh sách thí sinh tham gia vòng thi viết