Thông báo Học bổng Thạc sĩ năm học 2024 của Trường Quản lý và Chính sách công Hàn Quốc (KDI)

12/09/2023 | 3339 Lượt xem

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc thông qua Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chương trình Học bổng Thạc sỹ năm học 2024 của Trường Quản lý và Chính sách công Hàn Quốc (KDI) như sau:

Đối tượng: Ứng viên đang công tác tại các cơ quan nhà nước;

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ (có thể được hoàn thành trong vòng 01 năm);

Giá trị học bổng: miễn toàn phần học phí, trợ cấp sinh hoạt phí hàng tháng, nhà ở trong kí túc xá.

Hạn nộp hồ sơ: Ứng viên nộp hồ sơ qua cổng đăng kí online cho kì học mùa Xuân 2024, từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023.

Mọi thông tin chi tiết và thắc mắc về học bổng, ứng viên  liên hệ Văn phòng Trường theo địa chỉ [email protected] hoặc qua số điện thoại 044-550-1175/1220.