Thông tin tuyển sinh học bổng MEXT năm 2024

27/04/2023 | 23525 Lượt xem

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trân trọng thông báo về việc tuyển sinh Học bổng Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm tài chính 2024 (lưu học sinh nghiên cứu sinh, lưu học sinh đại học, lưu học sinh cao đẳng, lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp) như sau:
1.    Thông tin tuyển sinh học bổng này đã được thông báo công khai trên trang web của Đại sứ quán Nhật Bản.
Thông tin tuyển sinh học bổng này đã được đưa lên trang web của Đại sứ quán Nhật Bản, các cơ quan liên quan (các cơ quan trung ương, các viện nghiên cứu, trường đại học, trường trung học phổ thông vv…) và các cá nhân quan tâm truy cập đường link trên trang web của Đại sứ quán Nhật Bản:
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20240424Mext-VN.html

2.    Thông báo về thời gian thi
Lịch thi tuyển chọn dự kiến sẽ được tiến hành theo thời gian dưới đây. 
    Lịch thi viết: cuối tháng 6 năm 2023 (dự kiến từ ngày 20 đến ngày 23)
    Lịch thi vấn đáp: trung tuần tháng 7 ~ cuối tháng 7 năm 2023

Thời gian thi cụ thể sẽ được thông báo sau.