Học bổng Đài Loan – Trung Quốc năm 2023 dành cho ứng viên khu vực từ Huế trở ra miền Bắc Việt Nam

28/02/2023 | 5951 Lượt xem

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam thông qua Cục Hợp tác quốc tế thông báo chương trình Học bổng năm 2023 như sau:

A. Học bổng Bộ Giáo dục Đài Loan (MOE) dành cho các bạn học sinh, sinh viên có hộ khẩu từ Huế trở ra Bắc Việt Nam xin học bổng để theo học các bậc học vị

 I. Thời gian nhận học bổng:
1. Học các chương trình học vị, thời gian nhận học bổng như sau:
Đại học: 4 năm
Thạc sĩ: 2 năm
Tiến sĩ: 4 năm
2. Thời gian nhận học bổng trong năm: từ ngày 1 tháng 9 hàng năm cho đến ngày 31 tháng 8 năm sau. Ứng viên nhận học bổng (sau đây gọi tắt là ứng viên) phải tuân thủ theo thời gian nhận học bổng đến Đài Loan báo danh nhập học đúng hạn quy định. Trong thời gian quy định ứng viên không đến Đài Loan nhập học, đồng nghĩa với việc từ bỏ tư cách nhận học bổng, không được bảo lưu cho năm sau, suất học bổng đó được chuyển cho người dự bị. Tuy nhiên, nếu trước đó đã được trường theo học và Bộ Giáo dục chấp nhận cho bảo lưu, thì ứng viên đó được bảo lưu cho năm tới.
3. Tổng thời gian nhận học bổng: Thời gian nhận học bổng của học vị: Đại học 4 năm, thạc sĩ 2 năm, tiến sĩ 4 năm. Tổng số năm được nhận học bổng Đài Loan không quá 5 năm.
4. Thời gian cấp sinh hoạt phí: Từ tháng đầu tiên ứng viên sang Đài Loan nhập học cho đến hết thời hạn nhận học bổng, hoặc kết thúc cấp kinh phí học bổng khi ứng viên tốt nghiệp, bảo lưu, nghỉ học, hoặc bị huỷ tư cách nhận học bổng.

II. Chế độ học bổng:
Nhằm khuyến khích học sinh, sinh viên ưu tú Việt Nam sang Đài Loan học cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, Bộ Giáo dục Đài Loan có những chế độ đãi ngộ cho từng ứng viên nhận học bổng như sau:
1. Học phí và một phần chi phí khác: Học phí và chi phí khác (bao gồm phí học phần và tạp phí căn bản). Mỗi học kỳ tiền học phí và một phần chi phí khác trong khoảng 40,000 Đài tệ (tương đương 1,290 USD) sẽ do Bộ Giáo dục Đài Loan hỗ trợ, nếu vượt quá 40,000 Đài tệ, phần vượt quá đó sẽ do ứng viên nhận học bổng tự đóng cho trường đang theo học. Chi phí khác không bao gồm: phí do nhà trường ứng trước tổ chức những hoạt động cho sinh viên, phí hướng dẫn làm luận văn, phí mua bảo hiểm, phí ở, phí sử dụng internet và những chi phí liên quan khác, những chi phí này do ứng viên nhận học bổng tự chi trả.
2. Hỗ trợ sinh hoạt phí: Bộ Giáo dục Đài Loan hỗ trợ cho ứng viên bậc đại học mỗi tháng 15,000 Đài tệ (khoảng 500 USD), ứng viên bậc thạc sĩ và tiến sĩ mỗi tháng 20,000 Đài tệ (khoảng 670 USD).

III. Thời gian nộp hồ sơ xin học bổng:
Từ ngày 1 tháng 2 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023. Thời gian nhận hồ sơ dựa trên dấu bưu điện.

B. Học bổng tiếng Hoa
Nhằm khuyến khích sinh viên ưu tú Việt Nam sang học tiếng Hoa, nghiên cứu và làm quen với nền Văn hóa của Đài Loan – Trung Quốc, tiến hành giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai bên, Bộ Giáo dục Đài Loan đặc biệt dành Học bổng tiếng Hoa cho sinh viên Việt Nam.

 I. Thời gian nhận học bổng:
1. Thời gian nhận học bổng: Mỗi ứng viên có thể sang Đài Loan học tiếng Hoa từ 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng, tuy nhiên tùy vào số lượng ứng viên xin học bổng của năm đó mà số tháng được cấp học bổng cũng sẽ được xem xét và thể hiện trong Chứng nhận học bổng.
2. Thời gian nhận học bổng trong năm: từ ngày 1 tháng 9 năm 2023 đến ngày 31 tháng 8 năm 2024. Ứng viên nhận học bổng phải tuân thủ theo thời gian nhận học bổng đến Đài Loan báo danh nhập học đúng hạn quy định. Trong thời gian đó ứng viên nhận học bổng không đến Đài Loan du học, đồng nghĩa với việc từ bỏ tư cách nhận học bổng, không được bảo lưu cho năm sau. Ứng viên nhận học bổng đăng ký học từ học kỳ (mùa) nào, thì trường sẽ căn cứ từ tháng học đó phát tiền học bổng cho ứng viên nhận học bổng.

II. Chế độ học bổng:
Tiền học bổng mỗi ứng viên nhận học bổng có thể nhận mỗi tháng là 25,000 Đài tệ (khoảng 840 USD), ứng viên nhận học bổng phải xin học tại những Trung tâm tiếng Hoa được thành lập trong các trường đại học theo quy định của Bộ Giáo dục Đài Loan ( mời tham khảo file đính kèm : Danh sách Trung tâm tiếng Hoa của các trường đại học tại Đài Loan). Trước ngày 10 hàng tháng, các Trung tâm tiếng Hoa sẽ dựa vào thời gian lên lớp cũng như thành tích học tập của ứng viên nhận học bổng để phát tiền học bổng. Chỉ duy nhất tháng học bổng đầu tiên, phải sau khi sang Đài Loan 1 đến 2 tháng, Bộ Giáo dục Đài Loan mới bắt đầu cấp tiền học bổng. Ứng viên nhận học bổng nên chuẩn bị cho thời gian đầu các chi phí như: học phí, phí thuê nhà (tiền cọc) và sinh hoạt phí ít nhất 2,500 USD.

III. Thời gian nộp hồ sơ xin học bổng: Từ ngày 1 tháng 2 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Hướng dẫn xin học bổng tại: https://tweduvn.org/vi/huong-dan-xin-hoc-bong-dai-loan-cua-bo-giao-duc-dai-loan-nam-2023-khu-vuc-tu-hue-tro-ra-bac-viet-nam/
https://tweduvn.org/vi/huong-dan-xin-hoc-bong-tieng-hoa-bo-giao-duc-nam-2023-khu-vuc-hue-tro-ra-bac-viet-nam/

Thông tin liên hệ:
Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, Việt Nam:
http://www.roc-taiwan.org/vn_vi/index.html
Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, Việt Nam:http://www.tweduvn.org