Liên hệ

02/06/2020 | 39577 Lượt xem

CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ

Trụ sở: Tầng 2, Nhà C, Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
[email protected]

Lưu ý khi yêu cầu hỗ trợ gửi về e-mail: [email protected]

- Địa chỉ email [email protected] sẽ không trả lời các câu hỏi liên quan đến các quy định về điều kiện, hồ sơ dự tuyển và kết quả sơ tuyển/trúng tuyển học bổng.
- Điều kiện và hồ sơ dự tuyển: đề nghị các ứng viên đọc kỹ các thông báo tuyển sinh và thông tin giới thiệu về các chương trình học bổng đã được đăng trên website icd.edu.vn
- Kết quả sơ tuyển/trúng tuyển sẽ được Cục hợp tác quốc tế gửi qua email tới địa chỉ email cá nhân của ứng viên đã thực hiện đăng ký dự tuyển online trên hệ thống tuyensinh.vied.vn ngay khi có kết quả.
- Nội dung e-mail yêu cầu hỗ trợ cần cung cấp đầy đủ thông tin cho nội dung cần hỏi ví dụ: họ và tên, chương trình học bổng, nước dự tuyển, trình độ đào tạo dự tuyển để thuận tiện cho việc tra cứu và xử lý công việc liên quan.