Tuyển sinh Học bổng Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm tài chính 2020

24/04/2019 | 156 Lượt xem

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trân trọng thông báo về việc tuyển sinh Học bổng Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm tài chính 2020 (lưu học sinh nghiên cứu sinh, lưu học sinh đại học, lưu học sinh cao đẳng, lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp) như sau:

1. Thông tin tuyển sinh học bổng này đã được thông báo công khai trên trang web của Đại sứ quán Nhật Bản.

Thông tin tuyển sinh học bổng này đã được đưa lên trang web của Đại sứ quán Nhật Bản, vậy xin trân trọng đề nghị Quý Bộ thông báo rộng rãi về đường link tuyển sinh học bổng này đề các cơ quan liên quan của Chính phủ Việt Nam (các cơ quan trung ương, các viện nghiên cứu, trường đại học, trường trung học phổ thông vv…) như dưới đây:
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ThongbaotuyensinhluuhocsinhduoccaphocbongcpNB.html

2. Thông báo về thời gian thi về kết quả thi.

Thời gian thi viết dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 3 tháng 7 năm 2019 và thi vấn đáp sẽ được tiến hành vào ngày 29/7, 31/7, 1/8 năm 2019. Đại sứ quán Nhật Bản sẽ thông báo lịch thi cụ thể cũng như kết quả thi sau.