Thứ trưởng Lê Hải An tiếp Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - Asian 2019

15/03/2019 | 3016 Lượt xem

Ngày 14/3, Thứ trưởng Lê Hải An đã có buổi tiếp đoàn Doanh nghiệp cấp cao Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - Asian 2019 do Đại sứ Michael Michalak - Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc điều hành khu vực và ông Jocot de Dios, Tổng Giám đốc GE Philippine kiêm Giám đốc quan hệ Chính phủ - Châu Á Thái Bình Dương và Chủ tịch Ủy ban Việt Nam của Hội đồng dẫn đầu.

 

Đoàn Doanh nghiệp cấp cao Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - Asian 2019 đến Việt Nam nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Thứ trưởng Lê Hải An tiếp đoàn Doanh nghiệp cấp cao Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - Asian 2019

Bằng kinh nghiệm hợp tác thành công ở nhiều quốc gia, đoàn Doanh nghiệp cấp cao Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - Asian 2019 mong muốn có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác với giáo dục Việt Nam trên các lĩnh vực: Điện toán đám mây, cơ sở dữ liệu, trí thông minh nhân tạo, chế tạo máy, thiết bị máy tính, máy in, thiết bị giáo dục, giải pháp công nghệ giáo dục, công nghệ thông tin.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Hải An đã giới thiệu một số thành tựu giáo dục và bức tranh toàn cảnh về công cuộc đổi mới của giáo dục Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh tới một số chính sách nhằm thúc đẩy phát triển giáo dục và đào tạo và tiến tới hội nhập quốc tế sâu rộng.

Cụ thể ở bậc đại học, những ưu tiên hàng đầu là xây dựng cơ chế tự chủ và ứng dụng khoa học công nghệ trong quản trị đại học; kết nối các trường đại học và doanh nghiệp, thị trường sử dụng lao động; kết hợp nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào hoạt động của doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

Ở bậc phổ thông, ưu tiên lớn nhất hiện nay là chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó có việc đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy.

Thứ trưởng đề nghị, Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - Asian 2019 cùng các doanh nghiệp xem xét hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực: Kết nối các trường đại học và doanh nghiệp, xây dựng cổng thông tin và nhu cầu phát triển, sử dụng lao động của Việt Nam, xây dựng kho học liệu số...

Trung tâm Truyền thông giáo dục