Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2021

14/07/2021 | 9184 Lượt xem

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo:

1) Không nhận bổ sung hồ sơ dự tuyển đi học tại Liên bang Nga năm 2021 sau ngày 30/6/2021. 

2) Việc xét chọn ứng viên đi học tại Liên bang Nga diện Hiệp định năm 2021 sẽ do Hội đồng tuyển chọn của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện và dự kiến sẽ thông báo kết quả đến ứng viên trong tháng 8/2021.

3) Mọi thông tin liên quan đến dự tuyển, kết quả tuyển chọn sẽ được Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi thông báo trực tiếp tới ứng viên qua địa chỉ e-mail: tuyensinh@vied.vn.

Trân trọng./.


Cục Hợp tác quốc tế