Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển học bổng đi học tại CHDCND Lào và Vương quốc Căm-pu-chia năm 2021

03/08/2021 | 2293 Lượt xem

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục nhận hồ sơ dự tuyển đi học tại Lào và Căm-pu-chia đối với các học bổng sau:

- Học bổng đi học đại học, thạc sĩ và bồi dưỡng ngắn hạn tiếng Lào diện Hiệp định năm 2021 theo Thông báo số 482/TB-BGDĐT ngày 19/5/2021.

- Học bổng đi học đại học, sau đại học và tiếng Khơ-me tại Căm-pu-chia diện Hiệp định năm 2021 theo Thông báo số 481/TB-BGDĐT ngày 19/5/2021.

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 31/8/2021.

Các ứng viên có nguyện vọng dự tuyển thực hiện nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định tại các Thông báo tuyển sinh nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn