Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển học bổng đi học tại CHDCND Lào và Vương quốc Căm-pu-chia năm 2020

07/08/2020 | 1988 Lượt xem

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục nhận hồ sơ dự tuyển đi học tại Lào và Căm-pu-chia đối với các học bổng sau:

- Học bổng đi học đại học, thạc sĩ và bồi dưỡng ngắn hạn tiếng Lào diện Hiệp định năm 2020 theo Thông báo số 514/TB-BGDĐT ngày 30/6/2020.

- Học bổng đi học đại học, sau đại học và tiếng Khơ-me tại Căm-pu-chia diện Hiệp định năm 2020 theo Thông báo số 515/TB-BGDĐT ngày 30/6/2020.

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 31/8/2020.

Các ứng viên có nguyện vọng dự tuyển thực hiện nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định tại các Thông báo tuyển sinh trên.

Xin trân trọng cảm ơn.