Thông báo về chương trình học bổng IDEAS của Chính phủ Ireland niên khóa 2020 - 2021

30/08/2019 | 727 Lượt xem

Chương trình Học bổng của Chính phủ Ireland dành cho Việt Nam thuộc chương trình Chia sẻ Kinh nghiệm Phát triển Ireland – Viêt Nam (IDEAS) bắt đầu nhận hồ sơ cho niên khóa 2020-2021. Năm học này, số lượng học bổng dành cho Việt Nam có thể lên tới 30 suất, cụ thể:

1. Bậc học: Thạc sĩ

2. Thời gian: 12 tháng toàn thời gian

3. Số lượng: 30 suất

4. Đối tượng, yêu cầu:
- Là công dân Việt Nam có thời gian làm việc toàn thời gian tối thiểu 02 năm sau khi tốt nghiệp đại học;
- Đáp ứng đủ trình độ theo yêu cầu của từng khóa học muốn đăng ký;
- Trình độ tiếng Anh yêu cầu: IELTS tối thiểu 6.5, trong đó không có kỹ năng nào dưới 6.0.

5. Ngành học: 
- Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học thực phẩm;
- Kinh tế, Tài chính và Kế toán;
- Công nghệ thông tin và Kỹ thuật truyền thông;
- Quan hệ quốc tế, Chính trị, Luật, Nhân quyền;
- Quản trị và Kinh doanh;
- Y tế, Dược phẩm, Công nghệ sinh học;
- Chính sách xã hội, Nghiên cứu phát triển, Hỗ trợ nhân đạo;
- Du lịch, Quan hệ công chúng;
- Nghiên cứu về Phụ nữ, Bình đẳng giới.

6. Giá trị học bổng: Ứng viên được đài thọ toàn bộ chi phí bao gồm:
- Học phí;
- Vé máy bay hai chiều;
- Phí visa;
- Bảo hiểm y tế;
- Chi phí ăn ở;
- Phí học liệu.

7. Lộ trình
- Thời hạn nộp hồ sơ: 12.00 ngày thứ Sáu, 11/11/2019 tính theo dấu bưu điện.
- Tháng 2: Phỏng vấn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tháng 3: Trả lời kết quả phỏng vấn.
- Tháng 3, tháng 4: Hồ sơ ứng viên đỗ phỏng vấn được gửi tới Viện Sau đại học Ireland.
- Tháng 7: Chuẩn bị khởi hành.
- Tháng 8/tháng 9: Đi học tại Ireland.
Thông tin về mẫu đơn, danh mục các khóa học, hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận hồ sơ vui lòng tham khảo tại địa chỉ:
Website:      www.dfa.ie/vietnam
Facebook:   www.facebook.com/irishembassyinvietnam

                    www.facebook.com/educationinirelandvietnam