Thông báo về các khoá học của Trung tâm Đào tạo khoa học và công nghệ Vũ trụ Châu Á và Thái Bình Dương (CSSTEAP)

13/02/2020 | 288 Lượt xem

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội thông qua Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc Trung tâm Đào tạo khoa học và công nghệ Vũ trụ Châu Á và Thái Bình Dương (CSSTEAP) thường xuyên tổ chức các khoá học trong lĩnh vực viễn thám và GIS, thông tin vệ tinh, hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu, khoa học không gian và khí quyển, khí tượng học vệ tinh về khí hậu toàn cầu dành cho các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, kỹ sư và giảng viên đại học.

Năm học 2020-2021, CSSTEAP tổ chức các khoá học như sau:

1. Khoá đào tạo sau đại học về Viễn thám và GIS (RS&GIS) tại Viện Viễn thám Ấn Độ (IIRS), Dehradun từ 01/7/2020 đến 31/3/2021;
2. Khoá đào tạo sau đại học về Khí tượng học vệ tinh và Khí hậu toàn cầu (SATMET) tại Trung tâm SAC, Ahmedabad từ 01/8/2020 đến 30/4/2021;
3. Khoá đào tạo sau đại học về Khoa học Không gian và Khí quyển (SAS) tại Trung tâm Nghiên cứu vật lý (PRL), Ahmedabad từ 01/8/2020 đến 30/4/2021.

Chi phí đi lại do cơ quan tiến cử người đi học đài thọ hoặc cá nhân tự chi trả.

Các cơ quan, đơn vị tiến cử người tham dự các khoá học tới Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trước ngày 15/02/2020 (đối với khoá học RS&GIS) và 15/3/2020 (đối với khoá học SATMET và SAS).

Thông tin chi tiết của khoá học và đơn đăng ký tham khảo tại địa chỉ http://cssteap.org