Thông báo về buổi giới thiệu thông tin về trường Đại học Georgia, Hoa Kỳ

12/01/2015 | 5365 Lượt xem


Thời gian: 10:30 - 11:30 thứ sáu, ngày 23 tháng 1 năm 2015.
Địa điểm: Phòng hội thảo, Cục Đào tạo với nước ngoài, 21 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo để các ứng viên quan tâm tới dự.