Thông báo tuyển sinh viên đi học ngành tiếng Nhật - Văn hóa Nhật tại Nhật Bản theo học bổng chính phủ Nhật Bản cấp năm 2015

09/01/2015 | 10363 Lượt xem

Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đại học, trường đại học có tên trong danh sách kèm theo phổ biển thông tin rộng rãi cho sinh viên đăng ký dự tuyển và xét chọn, đề cử ứng viên là sinh viên đang học năm thứ 2 hoặc năm thứ 3 khoa tiếng Nhật có đạo đức tốt, kết quả học ở đại học đến thời điểm hiện tại đạt loại khá trở lên tham gia dự tuyển. (Chỉ tiêu dự tuyển của từng trường được thông báo bằng văn bản của Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi trực tiếp tới trường. Lưu ý: đề nghị không đề cử lại những ứng viên đã tham gia dự thi năm trước).
Danh sách hồ sơ và số bộ hồ sơ cần nộp để dự tuyển cần thực hiện theo bản hướng dẫn gửi kèm theo thông báo này, không căn cứ theo số bộ hồ sơ ghi trong Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản (MEXT).
Thông tin chi tiết về chương trình học bổng và các mẫu hồ sơ liên quan cần download từ các trang web dưới đây:
1) Hướng dẫn chung về du học Nhật Bản:
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/boshu/1354269.htm (tiếng Nhật)
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/boshu/1354274.htm (tiếng Anh)
2) Trang web của Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản:
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/boshu/1354263.htm
Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học và trường đại học gửi công văn đề cử ứng viên cùng hồ sơ dự tuyển (theo mẫu quy định) đến Văn phòng Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 21 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 10/02/2015 để sơ tuyển và chuyển cho phía Nhật Bản tổ chức tuyển chọn, duyệt cấp học bổng.
(Liên hệ thêm về thông tin cần thiết liên quan qua e-mail: mext@vied.vn).

Xin mời xem tệp đính kèm tại đây.