Thông báo nhận bổ sung hồ sơ dự tuyển học bổng đi học tại Cuba năm 2012 theo TB tuyển sinh số 171/TB-BGDĐT ngày 12/3/2012

09/06/2012 | 2983 Lượt xem
Xin thông báo để các sinh viên năm thứ nhất đại học tại Việt Nam có nguyện vọng đăng ký dự tuyển và đáp ứng được các điều kiện dự tuyển theo quy định tại Thông báo số 171/TB-BGDĐT ngày 12/3/2012 cần chuẩn bị hồ sơ dự tuyển và gửi gấp đến Cục Đào tạo với nước ngoài.
Ứng viên đã trúng tuyển học bổng NSNN chưa đi học được ưu tiên đăng ký chuyển sang đi Cuba và không phải nộp hồ sơ theo quy định của Thông báo tuyển sinh, chỉ cần gửi e-mail thông báo đến địa chỉtuyensinh@vied.vn để được hướng dẫn tiếp về hồ sơ gửi đi Cuba duyệt tiếp nhận.