Thông báo Khóa đào tạo trực tuyến 2020 của Trung tâm SEAMEO QITEP

13/08/2020 | 1259 Lượt xem

Theo Thông báo của Trung tâm SEAMEO khu vực về Nâng cao chất lượng giáo viên và các nhà quản lý giáo dục về Toán thuộc Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO QITEP Mathematics), năm 2020 SEAMEO RECSAM sẽ tổ chức khóa đào tạo trực  tuyến cho giáo viên trung học cơ sở phụ trách giảng dạy môn Toán học.

Thời gian: từ 28/8-17/9/2020.

Khóa đào tạo có sự tham dự của các giảng viên khách mời từ các trường đại học có tiếng của Úc. Sau khóa đào tạo, học viên sẽ được cấp chứng nhận tham dự khóa đào tạo của Trung tâm SEAMEO QITEP. Nội dung khóa đào tạo và hồ sơ đăng ký xin xem cụ thể trong các tài liệu đính kèm.

Các cá nhân có nhu cầu đăng ký tham dự khóa đào tạo cần gửi Phiếu đăng ký đến Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo qua email dvnga@moet.gov.vn trước ngày 18/8/2020.

Trên cơ sở giới thiệu chính thức của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, SEAMEO QITEP Mathematics sẽ tổ chức xét hồ sơ và thông báo cho học viên về thời gian học cụ thể của khóa đào tạo.

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo và đề nghị các cá nhân có đủ điều kiện tham gia đăng ký./.