Thông báo kết quả xét tuyển ứng viên đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2016

06/07/2016 | 20750 Lượt xem

Ngày 06/7/2016 Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện gửi văn bản thông báo kết quả qua đường bưu điện phát chuyển nhanh bảo đảm tới cơ quan có ứng viên được phê duyệt trúng tuyển để phối hợp xử lý thủ tục tiếp theo cho ứng viên trúng tuyển. Kết quả xét tuyển đã được Cục cập nhật vào hệ thống tuyển sinh và từ 13h00 ngày 06/7/2016 các ứng viên có thể trực tiếp tự tra cứu kết quả dự tuyển của mình tại trang web: https://tuyensinh.vied.vn.
Đối với ứng viên chưa trúng tuyển, sau ngày 15/7/2016 Cục sẽ gửi email thông báo cụ thể đối với trường hợp ứng viên cần hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục được xét tuyển bổ sung vào cuối quý III/2016; đối với trường hợp ứng viên không trúng tuyển vì lý do không đúng đối tượng quy định được xét tuyển theo Đề án 911, Cục đã mở lại hồ sơ online cho ứng viên nghiên cứu, lựa chọn và đăng ký dự tuyển chương trình học bổng phù hợp