Thông báo kết quả xét tuyển ứng viên đi đào tạo trình độ thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 599 đợt bổ sung năm 2017

22/09/2017 | 8657 Lượt xem

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện gửi văn bản thông báo kết quả qua đường bưu điện phát chuyển nhanh bảo đảm tới cơ quan có ứng viên được phê duyệt trúng tuyển trong một vài ngày tới để phối hợp xử lý thủ tục tiếp theo cho ứng viên trúng tuyển. Kết quả xét tuyển đã được Cục cập nhật vào hệ thống tuyển sinh và từ ngày 22/9/2017 các ứng viên có thể trực tiếp tự tra cứu kết quả dự tuyển của mình tại trang web: https://tuyensinh.vied.vn.

Đối với ứng viên không trúng tuyển, Cục Hợp tác quốc tế đã mở lại hồ sơ online để ứng viên nghiên cứu, lựa chọn, đăng ký dự tuyển chương trình học bổng phù hợp theo thông báo tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải tại các trang web: http://www.moet.gov.vnhttps://www.vied.vn.