Thông báo kết quả tuyển chọn bậc đại học và trung cấp chuyên nghiệp của Học bổng MEXT cấp năm 2019

07/12/2018 | 2491 Lượt xem

1. Kết quả tuyển chọn như danh sách gửi kèm

(Trong đó: lưu học sinh đại học là 6 người, lưu học sinh cao đẳng là 0 người, lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp là 1 người)

2. Thủ tục cần tiến hành trong thời gian tới và những điểm cần lưu ý

  • Xác nhận quyết tâm lưu học và từ chối học bổng
    Nếu có lưu học sinh vì lý do cá nhân từ chối đi du học, lưu học sinh cần nộp "Bản thông báo lý do" có chữ ký đến Đại sứ quán Nhật Bản trước ngày 13/12/2018
  • Lĩnh vực tuyển chọn
    Lưu học sinh được tuyển chọn cần xác nhận lại lĩnh vực chuyên ngành trong bản đính kèm. Nếu lĩnh vực chuyên ngành khác với nguyện vọng đăng ký ban đầu, lưu học sinh cần thông báo tới Đại sứ quán Nhật Bản.

3. Thông tin về Trường tiếp nhận và Buổi hướng dẫn trước khi lên đường lưu học sinh xem tại file gửi kèm

Trân trọng,