Thông báo kết quả tuyển chọn bậc đại học và trung cấp chuyên nghiệp của Học bổng MEXT cấp năm 2018

30/11/2017 | 8680 Lượt xem
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo kết quả tuyển chọn Lưu học sinh Đại học và Trung cấp chuyên nghiệp được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm 2018, các ứng viên vui lòng xem tại file đính kèm.