Thông báo kết quả học bổng tiếng Nhật và Văn hóa Nhật Bản năm 2016

16/06/2016 | 7950 Lượt xem

Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo kết quả tuyển chọn lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm 2016 (ngành tiếng Nhật và Văn hóa Nhật Bản) như danh sách đính kèm.

Thông tin về trường Đại học tiếp nhận sẽ được quyết định trên cơ sở cuộc họp giữa Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản với các trường đại học có liên quan. Quyết định về trường đại học tiếp nhận sẽ xác định những người thuộc diện đỗ chính thức