Thông báo hội thảo tập huấn dành cho ứng viên trúng tuyển học bổng có sử dụng Ngân sách Nhà nước năm 2018

21/08/2018 | 6049 Lượt xem

1. Đối tượng tham dự

Ứng viên đã được sơ tuyển để đi học tại nước ngoài theo các chương trình học bổng Hiệp định có sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 tại các nước: Liên Bang Nga, Trung Quốc, Hung-ga-ri, Ấn Độ, Ba Lan, Bê-la-rút, U-crai-na, Ca-dắc-xtan, Ru-ma-ni, Cu-ba, Mông cổ, Lào, Căm-pu-chia, Môn-đô-va, Ma-rốc, Xri Lan-ca.

2. Thời gian, địa điểm

  • Tại Hà Nội: từ 8h30 đến 11h30, Thứ Năm, ngày 30/8/2018 tại Hội trường lớn nhà A1 Trường Đại học Hà Nội, Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
  • Tại TP. Hồ Chí Minh: từ 8h30 đến 11h30, Thứ Năm, ngày 06/9/2018 tại giảng đường 1 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đăng ký tham dự

Cục HTQT trân trọng thông báo và kính mời ứng viên thuộc các đối tượng nêu trên đăng ký tham dự hội thảo theo đường link http://taphuan.vied.vn hoặc Google Docs trước ngày 30/8/2018 để tham dự hội thảo tại Hà Nội và trước ngày 05/9/2018 để tham dự hội thảo tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng đề nghị các ứng viên đăng ký và thu xếp thời gian đến tham dự tập huấn đầy đủ./.