Thông báo hội thảo tập huấn dành cho ứng viên được tuyển chọn đi học nước ngoài năm 2016 (Đợt 2)

29/08/2016 | 11875 Lượt xem

1. Đối tượng tham dự

a) Ứng viên đã được tuyển chọn để đi học tại nước ngoài bằng NSNN năm 2016 theo Đề án "Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020" (Đề án 911) và Đề án "Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng NSNN giai đoạn 2013-2020" (Đề án 599) nhưng chưa tham dự Hội thảo tập huấn do Cục đã tổ chức trong tháng 7/2016;

b) Ứng viên đã được tuyển chọn cho các chương trình học bổng Hiệp định đi học tại các nước Ba Lan, Ca-dắc-xtan, Căm-pu-chia, Cu-ba, Lào, Nga, Ru-ma-ni, Xlô-va-ki-a, U-crai-na và những ứng viên đã được tuyển chọn đi học các nước khác theo diện học bổng Hiệp định nhưng chưa tham dự Hội thảo tập huấn do Cục đã tổ chức trong tháng 7/2016.

2. Thời gian, địa điểm

- Tại TP. Hồ Chí Minh: từ 08h30 đến 11h30 ngày 09/9/2016 (Thứ Sáu) tại Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
- Tại Hà Nội: từ 8h30 đến 11h30 ngày 14/9/2016 (Thứ Tư) tại Hội trường lớn Trường Đại học Hà Nội, Km 9, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

3. Đăng ký tham dự

Cục Đào tạo với nước ngoài trân trọng thông báo và kính mời ứng viên thuộc các đối tượng nêu trên đăng ký tham dự hội thảo tại đây hoặc http://taphuan.vied.vn/2016 trước ngày 08/9/2016 để tham dự hội thảo tại TP. Hồ Chí Minh và trước ngày 13/9/2016 để tham dự hội thảo tại Hà Nội.
Trân trọng đề nghị các ứng viên đã đăng ký và thu xếp thời gian đến tham dự tập huấn đầy đủ.