Thông báo gia hạn thu hồ sơ dự tuyển chương trình học bổng Chính phủ Australia (AAS) năm 2021

29/04/2021 | 2887 Lượt xem

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc gia hạn thu hồ sơ dự tuyển của Chương trình học bổng Chính phủ Australia (AAS) năm 2021 tới ngày 31 tháng 5 năm 2021 để các ứng viên quan tâm có thêm thời gian hoàn thiện hồ sơ và gửi đơn đăng ký.

Học bổng Chính phủ Australia (AAS) không chỉ mang đến cho người nhận học bổng cơ hội đạt được bằng cấp mà cả cơ hội thay đổi cuộc đời. AAS là học bổng uy tín do chính phủ Australia tài trợ toàn phần cho thế hệ lãnh đạo tương lai của Việt Nam. Thông qua nghiên cứu và học tập ở bậc học thạc sỹ, người nhận học bổng được tiếp nhận nền giáo dục đẳng cấp thế giới, xây dựng mạng lưới cá nhân và chuyên môn, được trải nghiệm nền văn hóa đa dạng của Australia, đồng thời được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng trong các ngành học ưu tiên nhằm tạo nên sự thay đổi cho sự phát triển của Việt Nam (Chi tiết tại link thông báo trên)