Thông báo danh sách ứng viên trúng tuyển Học bổng tiếng Nhật và văn hoá Nhật Bản năm 2018

20/06/2018 | 2761 Lượt xem

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo kết quả tuyển chọn lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử (ngành tiếng Nhật và Văn hóa Nhật Bản) năm 2018 như sau:

1. Kết quả tuyển chọn như bản đính kèm.

2. Đối với các thí sinh có kết quả "Đỗ"
Hiện nay, Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản đang liên hệ với các trường đại học về việc tiếp nhận, chỉ những thí sinh nào có kết quả được tiếp nhận mới trở thành diện "đỗ chính thức", vì vậy Đại sứ quán Nhật Bản sẽ thông báo về kết quả tuyển chọn cuối cùng sau khi có quyết định chính thức. Thông báo về việc làm thủ tục visa cũng sẽ được thông báo ngay sau khi có quyết định tiếp nhận của các trường đại học.