Thông báo chương trình Học bổng trao đổi DUO - Thụy Điển vòng 2

18/10/2020 | 2467 Lượt xem

Chương trình học bổng DUO - Thụy Điển được tài trợ bởi Hội đồng Giáo dục đại học Thụy Điển với mục đích thúc đẩy trao đổi học sinh, sinh viên giữa Thụy Điển và các nước Châu Á là thành viên của ASEM Châu Á trên cơ sở qua lại và lâu dài.

Ban thư ký Chương trình đã chính thức thông báo bắt đầu tuyển sinh (vòng 2). Đối với vòng này, việc trao đổi học sinh, sinh viên sẽ được tiến hành vào năm 2021 (học kỳ mùa xuân/mùa thu).
Do tình hình đại dịch COVID-19, chương trình gia hạn thời gian nộp đơn từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 22 tháng 10 năm 2020 (GMT +1)

Thông tin chi tiết về chương trình có thể tham khảo tại file đính kèm theo thông báo hoặc tại địa chỉ http://www.asemduo.org/02_programs/programs_04.php

File Application Form

File General Description