Thông báo bổ sung về việc dự tuyển học bổng đi học tại Ma-rốc năm 2021

27/10/2021 | 2977 Lượt xem

Thông báo bổ sung về việc dự tuyển học bổng đi học tại Ma-rốc năm 2021 theo Thông báo số 1121/TB-BGDĐT ngày 18/10/2021 như sau:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục nhận hồ sơ dự tuyển đi học tại Ma-rốc theo diện Hiệp định năm 2021 đến hết ngày 02/11/2021;

- Mở rộng tuyển sinh đối với các ứng viên đã thông thạo tiếng A-rập để học bằng tiếng A-rập;

- Mở rộng các ngành học: Ngôn ngữ và văn học Ả - rập, Lịch sử, Địa lý, Triết học, Luật và Hồi giáo học.

Xin thông báo để các ứng viên có nguyện vọng nộp hồ sơ dự tuyển thực hiện nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Thông báo số 1121/TB-BGDĐT ngày 18/10/2021 (xem tại đây).

Xin trân trọng cảm ơn./.