Kết quả tuyển chọn lưu học sinh được cấp học bổng MEXT năm 2019 (ngành tiếng Nhật và văn hoá Nhật Bản)

29/07/2019 | 387 Lượt xem

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trân trọng thông báo về kết quả tuyển chọn lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử (ngành tiếng Nhật và văn hoá Nhật Bản) năm 2019 như sau:

i. Kết quả tuyển chọn và trường tiếp nhận như Bản đính kèm 1.

ii. Những người được tuyển chọn lưu ý nội dung từ (1) ~ (4) dưới đây:

1. Xác nhận Thông báo tiếp nhận của trường đại học
Không chấp nhận việc thay đổi trường đại học tiếp nhận.
Đại sứ quán Nhật Bản sẽ gửi mail đến từng lưu học sinh “Thông báo tiếp nhận của trường đại học”và để các thí sinh xác nhận những thông tin cụ thể. Nếu có lưu ý đặc biệt trong khung “ghi chú” của thông báo tiếp nhận này và có điểm chưa rõ thì lưu học sinh cần trao đổi với trường đại học tiếp nhận.

2. Hồ sơ cần nộp:
Các lưu học sinh cần nộp Bản cam kết (bản đính kèm 2) đến Đại sứ quán Nhật Bản trước ngày 9 tháng 8 năm 2019 (thứ sáu). Về Bản cam kết, các lưu học sinh cần in thành 2 mặt, ký tên bằng bút mực và ghi rõ mã số của mình trong danh sách trúng tuyển (bản đính kèm 1) vào phần <No. > phía trên bên phải. Nếu lưu học sinh vì lý do bất khả kháng phải từ chối học bổng này thì cần gửi Bản thông báo lý do (không có mẫu, có chữ ký của lưu học sinh) đến Đại sứ quán Nhật Bản trước ngày 2 tháng 8 năm 2019 (thứ sáu).

3. Những trường hợp không phù hợp để xin cấp học bổng này:
Dù ở thời điểm hiện tại được tuyển chọn, tuy nhiên nếu phát hiện ra những trường hợp không phù hợp với điều kiện cấp học bổng này như việc lưu học sinh mang quốc tịch Nhật Bản thì kết quả tuyển chọn sẽ bị hủy bỏ. Mặt khác, nếu thí sinh nào đã có tư cách “vĩnh trú” thì cần liên lạc và thông báo ngay tới Đại sứ quán Nhật Bản.

4. Những điều cần lưu ý khi sang Nhật Bản:
a. Vé máy bay đến Nhật Bản về nguyên tắc sẽ được cấp từ “Sân bay quốc tế gần nhất” theo đơn xin cấp học bổng của lưu học sinh, không chấp nhận việc thay đổi. Tuy nhiên nếu vì một số lý do nhất định mà có sự di chuyển chỗ ở thì lưu học sinh cần liên lạc sớm tới Đại sứ quán Nhật Bản.
b. Chính phủ Nhật Bản chỉ cấp vé máy bay từ “Sân bay quốc tế gần nhất” đến Sân bay quốc tế tại Nhật Bản. Những chi phí sau đây các cá nhân phải tự chi trả:

  1. Chi phí đi lại trong nước để đến được sân bay quốc tế gần nhất ở Việt Nam.
  2. Những chi phí ngoài vé máy bay như: thuế xuất cảnh và thuế lấy vé máy bay, phí sử dụng sân bay, phí xuất vé bay và những chi phí vận tải hàng không khác.
  3. Những chi phí phát sinh từ hành lý xách tay và hành lý gửi riêng
  4. Chi phí đi lại tại Nhật Bản từ Sân bay quốc tế đến trường đại học

c. Các lưu học sinh nên chuẩn bị tiền sinh hoạt phí và tiền đi lại ban đầu tại Nhật Bản khoảng 2000 USD cho đến khi được cấp học bổng