Kết quả tuyển chọn lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm 2020

23/12/2019 | 615 Lượt xem

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trân trọng thông báo về kết quả tuyển chọn lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm 2020 (lưu học sinh đại học, lưu học sinh cao đẳng và lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp).

1. Kết quả tuyển chọn như danh sách gửi kèm. 
(Trong đó: lưu học sinh đại học là 6 người, lưu học sinh cao đẳng là 0 người, lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp là 2 người)

2. Thủ tục cần tiến hành trong thời gian tới và những điểm cần lưu ý:
a) Xác nhận quyết tâm lưu học và từ chối học bổng.
Nếu có ứng viên vì lý do cá nhân từ chối đi lưu học, ứng viên đó phải nộp “Bản thông báo lý do” có đầy đủ chữ ký đến Đại sứ quán Nhật Bản trước ngày 27 tháng 12 năm 2019.
b) Lĩnh vực tuyển chọn:
Lưu học sinh được tuyển chọn cần xác nhận lại lĩnh vực chuyên ngành trong bản đính kèm. Nếu lĩnh vực chuyên ngành khác với nguyện vọng đăng ký ban đầu, lưu học sinh cần thông báo tới Đại sứ quán Nhật Bản.

3. Trường tiếp nhận:
(1) Lưu học sinh đại học (dành cho lưu học sinh sẽ học dự bị tiếng Nhật)
a) Trường dự bị tiếng Nhật  Trường dự bị tiếng Nhật sẽ được thông báo sau tới thí sinh sau khi có quyết định (dự kiến trong tháng 1 năm 2020)
Lưu học sinh không được phép thay đổi trường học dự bị tiếng Nhật. Hơn nữa, nếu kết quả học tập tại trường học dự bị tiếng Nhật không tốt, không tiếp tục học lên được đại học thì sẽ bị ngừng cấp học bổng, đề nghị lưu ý rõ về điều này.
b) Trường đại học tiếp nhận.
Sau khi sang Nhật Bản, căn cứ theo kết quả học tập tại trường học dự bị tiếng Nhật và nguyện vọng của lưu học sinh, trường đại học tiếp nhận sẽ được quyết định.
(2) Lưu học sinh đại học (dành cho lưu học sinh vào học thẳng đại học)
Căn cứ theo “Bản đăng ký nguyện vọng vào thẳng trường đai học” mà các ứng viên đã nộp, Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản sẽ xem xét sắp xếp các trường đại học tiếp nhận theo nguyện vọng 1. Trường đại học tiếp nhận sẽ được quyết định tại thời điểm có trả lời chính thức của các trường về việc tiếp nhận. Tuy nhiên, nếu các trường mà ứng viên có nguyện vọng vào học không thể tiếp nhận thì ứng viên sẽ vào học các trường dự bị tiếng Nhật.
(3) Lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp: trường dự bị tiếng Nhật và trường chuyên môn.
Thông tin về trường dự bị tiếng Nhật và trường chuyên môn sẽ được thông báo sau khi có quyết định cuối cùng (dự kiến trong tháng 1 năm 2020).
Nếu kết quả học tập tại trường học tiếng Nhật không tốt, không tiếp tục học lên được bậc trung chuyên môn thì sẽ bị ngừng cấp học bổng, đề nghị lưu ý rõ về điều này.

4. Ngoài ra
Buổi hướng dẫn trước khi lên đường:
Đại sứ quán Nhật Bản đang xem xét tổ chức buổi hướng dẫn trước khi lên đường dành cho các lưu học sinh sang Nhật Bản vào lần này vào cuối tháng 3 năm 2020 dành cho những thí sinh đã được chọn. Đại sứ quán Nhật Bản sẽ xin thông báo lịch cụ thể sau.