Hội thảo khoa học của Trường Đại học Xây dựng Moscow (MGSU), Liên bang Nga

13/02/2014 | 4492 Lượt xem

Xin thông báo để các nhà khoa học, cán bộ khoa học và cán bộ đào tạo, đại diện của các tổ chức giáo dục trong và ngoài Liên bang Nga, các tổ chức khoa học, giáo dục và nghiên cứu quan tâm đăng ký và tham dự.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các Chương trình hội thảo này, xin mời tham khảo các tập đính kèm hoặc truy cập địa chỉ: www.mgsu.ru.
dh xaydung moscowThông tin liên hệ để đăng ký tham gia hội thảo:
Kofanov Andrey Viktorovich
129337, Moscow, 26 Yaroslavskoe sh., KMK building, Institute of Basic Science (class.354)
Email: ifonauka@mgsu.ru
Tel: 8 (495) 780-48-35/ 8-916-248-92-80
Voronina Irina Vladimirovna
Email: VoroninaIV@mgsu.ru
Tel: 8 (499) 182-16-87/ext. 2290
Chi tiết xin mời xem tệp đính kèm tại đây.