Học tập tại Đức bằng tiếng Anh

27/08/2015 | 12214 Lượt xem

I. Các chương trình học bổng sau đại học của DAAD:

1.    Học bổng tiến sỹ toàn phần và sandwich
2.    Học bổng nghiên cứu ngắn hạn dành cho cán bộ khoa học, giảng viên đại học, cựu nghiên cứu sinh của Đức.
3.    Học bổng cao học có đề tài liên quan đến các nước đang phát triển.
4.    Các chương trình học bổng đặc biệt

II. Hỗ trợ của DAAD dành cho Chương trình học bổng Chính phủ Việt nam:

1.    Học tiếng Đức tại Việt nam và tại Đức bằng kinh phí của DAAD nhằm giúp các thí sinh có điều kiện giao tiếp hàng ngày.
2.    DAAD liên hệ tìm trường, giáo sư hướng dẫn tại Đức.
3.    DAAD đóng bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
4.    DAAD trợ cấp nghiên cứu.
5.    Các chăm sóc khác của DAAD trong thời gian ở Đức.

III. Hướng dẫn thủ tục hồ sơ đăng ký xin học bổng và trả lời các câu hỏi

Thời gian:  14:00 thứ bẩy 12.09.2015

Địa điểm: Hội trường tầng 1, Trung tâm Việt Đức, Đại học Bách khoa Hà nội

Người thuyết trình:
Anh Nguyễn Việt Đức
Điều hành chương trình học bổng
Văn phòng đại diện DAAD Hà Nội
Tel.: +84 4 38683773-307
Email: duc@daadvn.org
Website: http://www.daadvn.org