Học bổng KOICA năm 2019

18/02/2019 | 124 Lượt xem

Tổ chức Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) cấp Học bổng KOICA 2019 gồm 20 chương trình đào tạo thạc sỹ (danh mục kèm theo). Mỗi ứng viên chỉ được dự tuyển 1 (một) chương trình. Ứng viên trúng tuyển cần trở về làm việc tại cơ quan công tác ít nhất 3 năm sau khi hoàn thành chương trình thạc sỹ. Hồ sơ dự tuyển gửi đến Văn phòng KOICA Việt Nam trước ngày 22/3/2019.

Thông tin về Học bổng tại https://koica.go.kr/koica_en/3471/subview.do. Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ chị My Thanh, ĐT: 024 38316911 (máy lẻ 112) hoặc email thanhkoica@gmail.com.