Giao lưu giữa các trường đại học Nhật Bản và các trường Đại học của Việt Nam

17/10/2014 | 5556 Lượt xem

Buổi giao lưu được tổ chức nhằm tăng cường trao đổi thông tin giữa các cán bộ phụ trách các trường đại học hai nước trong bối cảnh hiện trạng thông tin qua lại giữa các trường đại học chưa được đầy đủ.

osaka-castle-osaka-japan

Thời gian: 18:00 - 20:00 Thứ sáu, ngày 14 tháng 11 năm 2014
Địa điểm: Melia Hanoi Function room 1-2
Đối tượng tham dự: Cán bộ phụ trách các trường đại học của Nhật Bản và Việt Nam
Các trường đại học tại Nhật Bản cũng sẽ tham dự Hội thảo du học Nhật Bản do JASSO tổ chức vào ngày 15 tháng 11 năm 2014.