Gia hạn nộp hồ sơ dự tuyển Học bổng Phát triển Nguồn nhân lực JDS 2018 bậc Thạc sĩ

01/11/2018 | 2239 Lượt xem

Chương trình học bổng Phát triển Nguồn nhân lực (JDS) là học bổng toàn phần do Chính phủ Nhật Bản tài trợ từ năm 2000 cho Việt Nam. JDS hướng đến đối tượng là các cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên hiện đang làm việc tại các cơ quan nhà nước và các trường ĐH, CĐ công lập trên cả nước.
Liên quan đến việc tuyển sinh học bổng JDS 2018, Ban Điều hành Chương trình học bổng JDS quyết định gia hạn nộp hồ sơ cho tất cả các trường và ngành học. (Cụ thể xem bảng dưới đây). Hạn mới là 17h ngày 12 tháng 11 năm 2018.
Vui lòng truy cập JDS website để tải bộ hồ sơ dự tuyển và các tài liệu hướng dẫn
http://jds-scholarship.org/country/vietnam/

Ngành học

Trường Đại học

Bằng cấp

Chỉ tiêu

1-1. Tăng cường Hệ thống kinh tế thị trường

ĐH Hitotsubashi

Thạc sĩ Chính sách công (Kinh tế công)

3

ĐH Quốc tế Nhật Bản (IUJ)

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

3

ĐH Kobe

Thạc sĩ Kinh tế
Thạc sĩ Nghiên cứu Quốc tế

2

ĐH Thiên chúa giáo Quốc tế (ICU)

Thạc sĩ Kinh tế công

2

1-2 Cải thiện Cơ sở hạ tầng Kinh tế và Giao thông vận tải

ĐH Hiroshima

Thạc sĩ Khoa học
Thạc sĩ Kỹ thuật
Thạc sĩ Nghiên cứu Hợp tác Quốc tế

2

ĐH Công nghệ Nagaoka

Thạc sĩ Khoa học

3

ĐH Saitama

Thạc sĩ Khoa học

2

1-3 Cải thiện Cơ sở hạ tầng Kinh tế và Năng lượng

ĐH Hiroshima

Thạc sĩ Khoa học
Thạc sĩ Kỹ thuật
Thạc sĩ Nghiên cứu Hợp tác Quốc tế

3

2-1. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

ĐH Kyushu

Thạc sĩ Khoa học

4

ĐH Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo

Thạc sĩ Nông nghiệp

2

ĐH Tohoku

Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp

2

2-2 Ứng phó với Biến đổi khí hậu, Thảm họa và phá hủy môi trường

ĐH Hiroshima

Thạc sĩ Khoa học
Thạc sĩ Kỹ thuật
Thạc sĩ Nông nghiệp
Thạc sĩ Nghiên cứu Hợp tác Quốc tế

2

ĐH Tsukuba

Thạc sĩ Khoa học Môi trường

4

ĐH Kyoto

Thạc sĩ Nghiên cứu Môi trường toàn cầu

2

3-1. Tăng cường hệ thống luật pháp

ĐH Nagoya

Thạc sĩ Luật (Luật So sánh)

3

ĐH Kyushu

Thạc sĩ Luật

4

ĐH Tohoku

Thạc sĩ Luật

2

3-2. Tăng cường năng lực hành chính

ĐH Meiji

Thạc sĩ Chính sách công

4

ĐH Rikkyo

Thạc sĩ Quản lý Hành chính công

3

ĐH Quốc tế Nhật Bản (IUJ)

Thạc sĩ Quản lý công

3

ĐH Châu Á Thái Bình Dương Ritsumeikan (APU)

Thạc sĩ Chính sách Hợp tác Quốc tế

3

ĐH Thiên chúa giáo Quốc tế (ICU)

Thạc sĩ Hành chính Công
Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế

2

Tổng

60

Ứng viên dự tuyển học bổng JDS 2018 vui lòng liên hệ thông tin bên dưới để được hỗ trợ:
Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICE)
Văn phòng Dự án JDS tại Việt Nam
Tầng 3, tòa nhà VJCC, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (024) 39347711/12       Email: jds.vietnam@jice.org      

Trân trọng cảm ơn.