Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam mời tham gia Chương trình VIBE

13/05/2019 | 132 Lượt xem

Chương trình Hợp tác Giáo dục Việt Nam Ireland (VIBE) là một sáng kiến của Đại sứ quán Ireland trong khuôn khổ Chương trình Chia sẻ Kinh nghiệm Phát triển của Ireland (IDEAS) nhằm hỗ trợ các hoạt động hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Ireland.

Chương trình VIBE  mời các trường đại học, viện nghiên cứu, cao đẳng nghề của Việt Nam nộp đề xuất dự án cho năm 2019. Các lĩnh vực ưu tiên như sau:

  • Nông nghiệp, An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
  • Môi trường và Biến đổi khí hậu
  • Phát triển doanh nghiệp và Đổi mới
  • Công nghệ Thông tin và Phân tích dữ liệu

Hạn nhận hồ sơ: 12:00 thứ Sáu ngày 14/6/2019

Thông tin chi tiết xem tại các tài liệu đính kèm và website: https://www.dfa.ie/irish-embassy/vietnam/news-and-events/news-archive/vibe-programme-2019.html