Chương trình Ph.D – Matchmaking do Cơ quan Trao đổi Hàn Lâm Đức (DAAD) tổ chức

04/12/2015 | 13120 Lượt xem

Đây là cơ hội để ứng viên gặp gỡ các Giáo sư hướng dẫn làm Nghiên cứu sinh, đặc biệt cho các Ứng viên Đề án 911, thông qua một cuộc nói chuyện và tự giới thiệu kéo dài 20 phút cho mỗi người. Có Giáo sư của hai Trường Đại học Tổng hợp Đức tham gia: Trường Đại học Tổng hợp Bremen và Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Chemnitz bên cạnh các Chuyên gia của DAAD Bonn và DAAD Hà Nội.