Chương trình Hợp tác Giáo dục Việt Nam - Ireland (VIBE)

14/06/2017 | 3513 Lượt xem

Chương trình Hợp tác Giáo dục Việt Nam - Ireland (VIBE) do Đại Sứ quán Ireland tài trợ nhằm thúc đẩy hợp tác và liên kết nghiên cứu giữa các trưởng đại học và viện nghiên cứu của Việt Nam và Ireland. Đại Sứ quán Ireland mời các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu Việt Nam quan tâm đến chương trình này nộp đề xuất dự án. Hạn nộp đề xuất là 12.00 Thứ Ba, ngày 15 tháng 8 năm 2017. Mời xem thêm thông tin về mục tiêu của chương trình VIBE, điều kiện và cách thức tham gia tại Website và Facebook của Đại Sứ quán Ireland tại các liên kết dưới đây: