Chương trình học bổng năm 2019 (đợt 1) của Trung tâm SEAMEO RECSAM

27/06/2019 | 120 Lượt xem

Theo Thông báo của Trung tâm khu vực về Giáo dục Khoa học và Toán học thuộc Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO RECSAM), năm 2019 SEAMEO RECSAM sẽ cấp học bổng toàn phần cho giáo viên bậc tiểu học và trung học phụ trách giảng dạy môn khoa học và toán của Việt Nam đi học các khóa ngắn hạn tại Trung tâm đặt tại Malaysia. Nội dung các khóa đào tạo, chương trình học bổng, điều kiện dự tuyển và quy định về hồ sơ dự tuyển xin xem cụ thể trong các tài liệu đính kèm.

Các cơ sở giáo dục và cán bộ có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần gửi công văn giới thiệu của cơ quan, 01 bộ hồ sơ của ứng viên dự tuyển đến Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội theo hướng dẫn tại tài liệu đính kèm trước ngày 8/7/2019.

Trên cơ sở kết quả sơ tuyển hồ sơ và giới thiệu chính thức của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, SEAMEO RECSAM sẽ tổ chức xét tuyển và thông báo kết quả đến các ứng viên trúng tuyển.

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo và đề nghị các cơ quan cử ứng viên có đủ điều kiện tham gia dự tuyển.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ Cục Hợp tác Quốc tế qua email: dvnga@moet.gov.vn.