Giới thiệu trang web Nhân lực chất lượng cao

09/12/2016 | 10613 Lượt xem

Danh sách lưu học sinh tốt nghiệp về nước thường xuyên được cập nhật trên trang web nhanlucchatluongcao.tsc.edu.vn để giới thiệu cho các cơ quan, tổ chức liên hệ tuyển dụng nhân lực đáp ứng nhu cầu của đơn vị, hỗ trợ lưu học sinh tìm được việc làm phù hợp và góp phần đảm bảo thực hiện trách nhiệm của lưu học sinh được cử đi học tại nước ngoài bằng học bổng ngân sách Nhà nước và Hiệp định (diện chưa có cơ quan công tác trước khi cử đi du học).

Hiện tại, trên trang web có danh sách các lưu học sinh tốt nghiệp về nước được đào tạo từ các quốc gia như Anh, Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Ô-xtrây-li-a, Ca-na-da, Niu Di-lân, Ba Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên Bang Nga, Cu- Ba…thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề.

Chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực, số 12 - 14 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội;
Điện thoại: (84-4) 39.33.50.71, Fax: (84-4) 38.26.94.66;
Email: trungtamhotrodaotao@moet.gov.vn;
Website: www.tsc.edu.vn; nhanlucchatluongcao.tsc.edu.vn.


“Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có chức năng phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ về lĩnh vực hỗ trợ đào tạo và cung ứng, xuất khẩu nhân lực; thực hiện các hoạt động dịch vụ công về lĩnh vực hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực theo quy định của pháp luật.”