Thông báo chương trình học bổng trực tuyến của trung tâm SEAMEO QITEP Ngôn ngữ

24/02/2021 | 2886 Lượt xem

Trung tâm khu vực nâng cao chất lượng giáo viên và các nhà quản lý giáo dục về Ngôn ngữ thuộc Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Language - SEAMEO QITEP Language), thông báo sẽ tổ chức khóa đào tạo trực tuyến nhằm nâng cao kỹ năng giảng dạy cho 600 giáo viên dạy ngôn ngữ (Tiếng Anh, Pháp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha) ở các nước Đông Nam Á. Thông tin cụ thể như sau:

Thời gian đào tạo: từ 5/4 đến 5/7/2021.

Đối tượng: giáo viên các trường phổ thông, giáo viên giảng dạy ngôn ngữ, giảng viên đại học.

Khóa đào tạo sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh. Các giáo viên quan tâm, muốn tham gia khóa đào tạo cần tham gia bài đánh giá của Trung tâm trước ngày 5/3/2021. Kết của của bài đánh giá sẽ được gửi trực tiếp tới địa chỉ email ứng viên đăng ký.

Thông tin chi tiết về khóa đào tạo và cách thức đăng ký vui lòng xem tại file gửi kèm.

Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo để các cá nhân quan tâm đăng ký.