Thủ tục tuyển chọn chuyên gia giáo dục đi làm việc ở nước ngoài

31/07/2015 | 3167 Lượt xem

1. Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Thông báo tuyển chọn chuyên gia đi giảng dạy tại nước ngoài trên các websites: www.moet.gov.vn), www.vied.vn) và www.cepece.edu.vn..
 • Bước 2: Nhận, phân loại hồ sơ. Lập danh sách trình Hội đồng xét duyệt.
 • Bước 3: Tổ chức xét duyệt hồ sơ dự tuyển.
 • Bước 4: Kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ và chuyên môn của ứng viên (nếu cần).
 • Bước 5: Lập danh sách ứng viên được phê duyệt, gồm danh sách chính thức và danh sách dự bị, trình Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài ra quyết định phê duyệt.
 • Bước 6: Trả kết quả cho các cá nhân, tổ chức.
 • Bước 7: Xử lý các trường hợp thay thế (nếu có).

2. Cách thức thực hiện: ứng viên gửi hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gồm:

 • Đơn đăng ký dự tuyển đi làm chuyên gia giáo dục;
 • Sơ yếu lý lịch có dán ảnh kích thước 4 cm x 6 cm, có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương (bản chính);
 • Công văn của cơ quan công tác đồng ý cho tham gia dự tuyển (đối với người có cơ quan công tác) (bản chính);
 • Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ (bản sao có chứng thực).

4. Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài, Cục Đào tạo với nước ngoài (nay là Cục Hợp tác quốc tế)

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: không áp dụng

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đăng ký dự tuyển đi làm chuyên gia giáo dục ở nước ngoài (mẫu 01 tại Phụ lục kèm theo Quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

* Yêu cầu chung:

 • Ứng viên có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình trong công tác; biết tuyên truyền, vận động cộng đồng; biết giữ gìn, phát huy tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và các nước;
 • Ứng viên cam kết tự nguyện đi giảng dạy, làm việc ở nước ngoài và trở về nước đúng thời hạn;
 • Ứng viên có đủ sức khoẻ theo quy định hiện hành của Bộ Y tế đối với người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; trong độ tuổi đi làm chuyên gia giáo dục theo quy định của nước đối tác.

* Điều kiện về chuyên môn:

 • Ứng viên có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn đúng chuyên ngành theo yêu cầu của nước đối tác;
 • Đối với ứng viên mới tốt nghiệp ra trường phải có kết quả học tập đạt loại khá trở lên.

* Điều kiện về trình độ ngoại ngữ: Chuyên gia giáo dục phải đạt trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu của nước đối tác.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Quyết định số 686/QĐ-BGDĐT ngày 20/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về thủ tục tuyển chọn, cử, gia hạn, tiếp nhận về nước đối với chuyên gia đi giảng dạy tại nước ngoài;
 • Quyết định số 4982/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
Thông tin chi tiết và các biểu mẫu: Tải về