Thủ tục cấp sinh hoạt phí cho lưu học sinh

10/07/2014 | 5616 Lượt xem

1. Quy trình thực hiện

 • Bộ phận "Một cửa" - Cục Đào tạo với nước ngoài (nay là Cục Hợp tác quốc tế) nhận hồ sơ từ các cá nhân, đơn vị gửi đến
 • Bộ phận "Một cửa" chuyển gửi hồ sơ đến Phòng Lưu học sinh - Cục Đào tạo với nước ngoài (nay là Cục Hợp tác quốc tế)

2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bưu điện đến bộ phận "Một cửa" - Cục Đào tạo với nước ngoài (nay là Cục Hợp tác quốc tế). Đồng thời lập đề nghị cấp kinh phí trên hệ thống quản lý lưu học sinh tại địa chỉ http://lhsvn.vied.vn

3. Thành phần hồ sơ

 • Thành phần hồ sơ gồm: Báo cáo kết quả học tập có xác nhận của cơ sở đào tạo hoặc Đại Sứ quán/ Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

4. Số lượng hồ sơ

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 • Cá nhân;
 • Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Cơ quan thực hiện: Cục Đào tạo với nước ngoài (nay là Cục Hợp tác quốc tế)
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Quản lý lưu học sinh ở nước ngoài - Cục Đào tạo với nước ngoài (nay là Cục Hợp tác quốc tế)
 • Cơ quan phối hợp: phòng Kế hoạch - Tài chính, Cục Đào tạo với nước ngoài (nay là Cục Hợp tác quốc tế)

7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính

Phiếu hoạch toán ngân hàng

8. Phí, lệ phí: Không

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Nghị định số 75/2006/NĐ-CP;
 • Quyết định số 77/2001/Q Đ-TTg ngày 14/5/2001 của Thủ tướng chính phủ về chi phí cho việc đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước;
 • Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05/12/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước;
 • Thông tư liên tịch số 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 15 tháng 12 năm 2010 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước.