Thông báo kết quả tuyển chọn bậc đại học và trung cấp chuyên nghiệp của Học bổng MEXT cấp năm 2019

07/12/2018 | 3254 Lượt xem

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trân trọng thông báo kết quả tuyển chọn Lưu học sinh Đại học được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm 2019 (lưu học sinh đại học, lưu học sinh cao đẳng, lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp) như sau:

1. Kết quả tuyển chọn như danh sách gửi kèm

(Trong đó: lưu học sinh đại học là 6 người, lưu học sinh cao đẳng là 0 người, lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp là 1 người)

2. Thủ tục cần tiến hành trong thời gian tới và những điểm cần lưu ý

  • Xác nhận quyết tâm lưu học và từ chối học bổng
    Nếu có lưu học sinh vì lý do cá nhân từ chối đi du học, lưu học sinh cần nộp "Bản thông báo lý do" có chữ ký đến Đại sứ quán Nhật Bản trước ngày 13/12/2018
  • Lĩnh vực tuyển chọn
    Lưu học sinh được tuyển chọn cần xác nhận lại lĩnh vực chuyên ngành trong bản đính kèm. Nếu lĩnh vực chuyên ngành khác với nguyện vọng đăng ký ban đầu, lưu học sinh cần thông báo tới Đại sứ quán Nhật Bản.

3. Thông tin về Trường tiếp nhận và Buổi hướng dẫn trước khi lên đường lưu học sinh xem tại file gửi kèm

Trân trọng,