Thông báo chương trình học bổng của Chính phủ Mexico năm 2020

15/08/2019 | 1986 Lượt xem

Năm học 2019-2020, Chính phủ Mexico cấp 01 học bổng cho công dân Việt Nam theo học một trong các chương trình sau:

  • Đại học
  • Thực tập sinh
  • Thạc sĩ
  • Nghiên cứu sau đại học
  • Các chương trình trao đổi bậc đại học và sau đại học
  • Khóa học chuyên ngành Y tế

Thời hạn nộp hồ sơ: 27/9/2019

Ứng viên nộp hồ sơ online tại địa chỉ https://sigca.sre.gob.mx/login. Hồ sơ của ứng viên không đáp ứng đủ các yêu cầu sẽ không được xem xét.

Thông tin chi tiết về học bổng đề nghị tham khảo tại địa chỉ: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/478726/_ESP__Convocatoria_de_Becas_de_Excelencia_2020.pdf