Thông báo bổ sung ngành đào tạo tại Cu-ba diện Hiệp định năm học 2019-2020

02/05/2019 | 2710 Lượt xem

Ngày 26/4/2019, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được Công hàm số RS/04/19 của Đại sứ quán Cu-ba tại Việt Nam thông báo các chuyên ngành phía Cu-ba đào tạo trong năm học 2019/2020 (chi tiết trong file đính kèm).

Cục Hợp tác quốc tế đề nghị các ứng viên cập nhật thông tin bổ sung để đăng ký ngành dự tuyển theo quy định tại Thông báo số 10/TB-HTQT ngày 22/4/2019 của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo.