Lưu học sinh Việt Nam đạt giải thưởng luận án xuất sắc của Trường Đại học Sydney

22/11/2018 | 1656 Lượt xem

Tháng 8 vừa qua, Triệu Phương Dung, lưu học sinh Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học chương trình Tiến sĩ ngành Hình ảnh chẩn đoán tại Trường Đại học Sydney (Australia) đã đạt được giải thưởng luận án xuất sắc nhất về Đông Nam Á của Trường Đại học Sydney với luận án Tiến sĩ nhan đề “Các yếu tố nguy cơ gây ung thư vú ở phụ nữ Việt Nam: Một nghiên cứu về đậm độ mô tuyến vú, yếu tố nhân khẩu học, sinh sản và lối sống”.

Trong thời gian theo học tại Trường Đại học Sydney, các nghiên cứu của Phương Dung đã được xuất bản trên các tạp chí y khoa, sức khỏe quốc tế như: Academic Radiologly, Cancer Research and Treatment, Asia Pacific Journal of Cancer Prevention, Journal of Medical Imaging and Radiation Oncology…..


Tiến sỹ Triệu Phương Dung

Triệu Phương Dung hiện là giảng viên Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học chương trình Thạc sỹ năm 2011 (theo Đề án 322) sau đó là nghiên cứu sinh Tiến sỹ năm 2014 (theo Đề án 911) tại Trường Đại học Sydney.

Với thành tích học tập xuất sắc, Phương Dung đã được Trường Đại học Sydney tài trợ làm nghiên cứu sau Tiến sỹ (PostDoc) về đề tài chẩn đoán hình ảnh về ung thư. Hiện Phương Dung vừa thực hiện nghiên cứu tại Trường Đại học Sydney vừa tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời gian học tập tại nước ngoài, Phương Dung cùng với Giáo sư Patrick Brennan đã được Tổ chức Đông Nam Á – Sydney (SSEAC) cấp quỹ tài trợ nghiên cứu để mang Hội thảo thực hành Đánh giá Chẩn đoán Hình ảnh Tuyến vú (SSEAC) đến Bệnh viện Ung bướu Quốc gia Việt Nam vào tháng 9 năm 2016 và Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11 năm 2018. Những hội thảo này đã giúp các bác sỹ nâng cao khả năng phát hiện ung thư vú trên nhũ ảnh.


Triệu Phương Dung tại Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác nghiên cứu năm 2016 (ở giữa hàng trên)

Phương Dung chia sẻ để đạt được thành tích vừa qua và có được những cơ hội phát triển trên con đường nghiên cứu y khoa là nhờ sự quan tâm và tạo điều kiện của Chính phủ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Hợp tác quốc tế và Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Phương Dung mong rằng trong thời gian sắp tới có thể dùng các nghiên cứu của mình để đóng góp nhiều hơn vào việc nâng cao chẩn đoán ung thư ở Việt Nam cũng như tham gia hỗ trợ các dự án hợp tác nghiên cứu về y khoa giữa Việt Nam và Australia.

Kim Oanh – Đức Thức thực hiện