Ký kết thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Bulgaria

27/12/2019 | 540 Lượt xem

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Văn Phúc và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Bulgaria tại Việt Nam Marinela Petkova đã ký kết thoản thuận hợp tác về giáo dục giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Bulgaria.


Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc và Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam Marinela Petkova ký kết thoản thuận hợp tác về giáo dục giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Bulgaria

Theo nội dung thỏa thuận được ký kết, hai bên sẽ hợp tác trao đổi kinh nghiệm và thông tin về hệ thống giáo dục của hai nước liên quan đến phát triển, quản lý và lập kế hoạch giáo dục; trao đổi giảng viên, sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh sau đại học cũng như các hình thức hợp tác khác; khuyến khích hợp tác trực tiếp giữa các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục đại học của hai bên; khuyến khích học tập tiếng Việt và tiếng Bulgaria.

Hai bên sẽ trao đổi mỗi năm 2 học bổng đào tạo trình độ đại học hoặc thạc sĩ tại các cơ sở giáo dục đại học của mỗi bên, bao gồm cả khóa học ngôn ngữ bắt buộc; 2 học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ; 2 học bổng thực tập sinh sau đại học hoặc nghiên cứu khoa học với thời gian 9 tháng hoặc được chia thành các học bổng nhỏ với thời gian tối thiểu là 3 tháng; 2 học bổng thực tập ngôn ngữ với thời gian từ 6 tháng tới 1 năm. Hai bên thông báo cho nhau về các chương trình hội thảo, hội nghị khoa học, hội nghị chuyên đề hoặc các hoạt động khác có liên quan đến phát triển giáo dục ở hai nước được tổ chức ở cấp quốc gia hoặc quốc tế.

Hai bên khuyến khích và hỗ trợ việc thiết lập quan hệ hợp tác trực tiếp giữa các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục đại học của mỗi bên phù hợp với pháp luật của mỗi nước nhằm mục đích trao đổi kế hoạch và chương trình học tập, sách giáo khoa, tài liệu nghe nhìn dùng trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục đại học; nghiên cứu lịch sử, ngôn ngữ, văn học, địa lý và phong tục tập quán của hai nước; trao đổi thông tin về quản lý có hiệu quả quá trình đào tạo; trao đổi sinh viên, học viên sau đại học và cán bộ giảng dạy; trao đổi cán bộ khoa học để cùng làm việc trong các dự án khoa học và kỹ thuật ưu tiên; khuyến khích thiết lập quan hệ trực tiếp giữa các cơ sở giáo dục đại học, bao gồm cả việc thực hiện các dự án Erasmus Mundus.

Thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Bulgaria có hiệu lực từ ngày ký đến đến ngày 31/12/2023; thay thế cho Thỏa thuận hợp tác về giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Khoa học nước Cộng hòa Bulgaria giai đoạn 2012 - 2016, nhưng việc thực hiện của các sáng kiến và hoạt động giáo dục chung trong quá trình sẽ được tiếp tục cho đến khi hoàn thành.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục