Hội nghị Á - Âu về “Học tập suốt đời và mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030”

12/01/2019 | 677 Lượt xem

Ngày 13/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Ngoại giao và Quỹ Á - Âu (ASEF) tổ chức Hội nghị Á - Âu về “Học tập suốt đời và mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030”. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ dự và phát biểu khai mạc.

Tham dự Hội nghị có gần 100 đại biểu đại diện cho các tổ chức, hiệp hội, mạng lưới giáo dục, các trường đại học, cơ quan quản lý giáo dục... trong và ngoài nước.

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình hợp tác về giáo dục và đào tạo năm 2018 được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEM lần thứ 13 (FMM13) và Hội nghị Hội đồng thống đốc Quỹ Á - Âu (ASEF) lần thứ 37 được tổ chức vào năm 2017 tại Việt Nam, thống nhất sẽ tổ chức 4 hội nghị về "Học tập suốt đời và phát triển bền vững" tại 4 quốc gia với các chủ đề khác nhau. Trong đó, Việt Nam là một trong 4 quốc gia đăng cai tổ chức.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về ghi nhận, xác nhận và công nhận kết quả học tập theo hình thức không chính quy và phi chính quy nhằm khuyến khích việc học tập suốt đời.

Các biện pháp cung cấp các chương trình học tập nhằm đáp ứng nhu cầu của người học theo hình thức phi truyền thống (đào tạo lại dành cho người lớn, nâng cao kỹ năng, cho những người bỏ học, phụ nữ và bà mẹ...).

Đồng thời, hoạch định chính sách học tập suốt đời hướng đến một nền văn hóa học tập suốt đời nhằm đạt được tri thức giáo dục đại học cho mọi người.

Cũng tại Hội nghị các đại biểu sẽ thống nhất và đưa các khuyến nghị về chính sách hoàn thiện hệ thống giáo dục mở linh hoạt, liên thông; thúc đẩy các trường đại học cung cấp các chương trình học tập linh hoạt cho tất cả mọi người; thúc đẩy sự hợp tác trong ASEM để hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững số 4 về giáo dục (Sustainable Development Goal 4 - SDG4).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chia sẻ, khoa học kỹ thuật, kiến thức xã hội đang thay đổi từng ngày, do đó để tồn tại, phát triển mỗi người phải học tập liên tục để cập nhập kiến thức cho mình, vừa để đáp ứng yêu cầu công việc, vừa nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bộ trưởng khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách để xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi người dân được học tập thường xuyên, học tập suốt đời; coi học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của ngành Giáo dục.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu khai mạc Hội nghị

Cụ thể, năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010” và bước đầu đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”.

Những năm qua, Hội khuyến học các cấp phát triển rất mạnh, hệ thống, thiết chế về giáo dục suốt đời tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người được tiếp cận với giáo dục đã phát triển rộng khắp, từ trung ương cho tới phường xã, làng xóm.

Bộ trưởng cho biết, với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, internet như hiện nay, việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời của người dân, xây dựng xã hội học tập rất thuận lợi. Chính phủ Việt Nam hiện đang xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa, dự kiến khai trương vào đầu năm 2019, qua đây, mọi người có trách nhiệm đóng góp, chia sẻ, mang lại lợi ích thiết thực.

So với thế giới, công bằng trong giáo dục của Việt Nam đã đạt ở mức tương đối. Việt Nam đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS, các đối tượng hòa nhập cũng rất được chú trọng. Vì thế, giáo dục suốt đời phát triển mạnh sẽ góp phần quan trọng để thực hiện công bằng giáo dục - một trong những mục tiêu nhiều nước đang theo đuổi.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng cho rằng, đây là vấn đề không dễ, vì đối tượng, hình thức, nội dung, phương pháp, phương tiện thực hiện rất đa dạng. Những khó khăn, vướng mắc đang tiếp tục được nghiên cứu để khắc phục, hướng tới một xã hội học tập tốt hơn, mọi người được tham gia học tập thuận lợi hơn và trở thành một động lực cho mọi người chứ không phải bắt buộc.

Người đứng đầu ngành Giáo dục cũng chia sẻ những vấn đề giáo dục Việt Nam rất cần được nghe tư vấn, học hỏi kinh nghiệm quốc tế. Trong đó có việc xây dựng hệ thống giáo dục mở, linh hoạt, liên thông - một nội dung quan trọng khi sửa Luật Giáo dục.

Hay một số vấn đề khác như xây dựng chương trình cho các phương thức giáo dục từ xa và cung cấp dịch vụ để mọi người cùng có thể tham gia; thiết chế tổ chức các hình thức giáo dục suốt đời sao cho linh hoạt, hiệu quả, tránh hình thức; ghi nhận, xác nhận và công nhận kết quả học tập theo hình thức không chính quy và phi chính quy nhằm khuyến khích việc học tập suốt đời.

Bộ trưởng mong muốn, Hội nghị này sẽ là dịp để Việt Nam học hỏi, chia sẻ các hoạt động hiệu quả trong việc triển khai chiến lược học tập suốt đời giữa các quốc gia của Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), cũng như được tiếp cận với kết quả nghiên cứu mới nhất về giáo dục người lớn, về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Hội nghị Á - Âu về “Học tập suốt đời và mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030” sẽ bế mạc vào ngày 14/12.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục