Học bổng Giáo dục Đài Loan và Học bổng tiếng Hoa Giáo dục Đài Loan năm 2019

27/01/2019 | 3400 Lượt xem
Phòng Giáo dục - Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam xin được thông báo:  
Năm 2019, Đài Loan cấp 40 suất học bổng cho công dân Việt Nam đi học tại Đài Loan, cụ thể như sau: 
  • 29 suất học các chương trình học vị với thời gian nhận học bổng từ 2 - 4 năm (Đại học: 4 năm; Thạc sĩ: 2 năm; Tiến sĩ: 4 năm)
  • 11 học bổng học tiếng Hoa, mỗi suất 12 tháng, tổng cộng 132 tháng (Mỗi ứng viên có thể sang Đài Loan học tiếng Hoa từ 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng)
  • Đối tượng đăng ký: công dân Việt Nam, mang quốc tịch Việt Nam, có hộ khẩu từ Huế trở ra Bắc, Tốt nghiệp THPT trở lên, thành tích học tập khá, phẩm chất đạo đức tốt.
 
Thông tin chi tiết về học bổng vui lòng liên hệ Ms Hường, Số điện thoại: 0243.833.5501 ext.8458, email: tweduvn@gmail.com, xem bài thông báo tại địa chỉ:  http://tweduvn.org/vn/news.php?id=431 và http://tweduvn.org/vn/news.php?id=427